O BETONU

Beton je smjesa cementa, agregata (najčešće šljunka i pijeska) i vode. Osim tih obaveznih komponenti u sastav betona mogu ulaziti i dodaci – aditivi koji mu daju posebna svojstva (protiv smrzavanja, protiv soli i mraza, te vodonepropusnosti. Beton se koristi u izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje, hidrograđevinskih objekata itd., te se u zavisnosti od potreba i tehničkih zahtjeva upotrebljavaju različite vrste betona.

Zbog svojih velikih prednosti u gradnji, beton je postao najrašireniji građevinski materijal našeg doba stoga evo malo općenitih informacija o njemu:

Reakciju vezivnog sredstva s vodom nazivamo hidratacijom. Kako bi se hidratacija u cijelosti ostvarila potrebna je prisutnost 40 posto mase vezivnog sredstva u vodi. Ako je tijekom miješanja prisutna veća količina vode nego je potrebno, onda se voda zadržava u sitnim porama i vezivno je sredstvo ne može iskoristiti.

Čvrstoća betona i druge kvalitativne karakteristike uglavnom zavise od vrijednosti vezivanja vode. Brzina očvršćivanja vezivnog sredstva realizira se različitom brzinom.

Vrste betona

Nije svaki beton jednak. Izborom pojedine vrste granulata (pijesak, šljunak, glinopor, drvena vlakna i dr.) i točnim određivanjem njihove količine kao i određivanjem međusobnog odnosa mase cementa i vode, a ako je potrebno i dodavanjem dodatnih sredstava moguće je proizvesti beton prilagođen svakoj pojedinoj namjeni koji ispunjava sve zahtjeve koji se stavljaju pred njega.

S obzirom na gustoću betona (=masa po kubičnom metru) koju prije svega određuju upotrijebljeni granulati razlikujemo sljedeće vrste betona:

1. Normalni beton gustoće od 2000 kg/3 do 2600 kg/3. (Dodatak: kvarcni pijesak, drobljenac, eventualno drobljeni beton)

2. Lagani beton gustoće ispod 2000 kg/3 (u čijem su sastavu uglavnom umjetni lagani dodaci kao što su ekspandirana glina, liapor, drveno iverje, polistirol) a koji se koristi uglavnom u izgradnji stambenih prostora.

3.Teški beton gustoće preko 2600 kg/m3 sastoji se od teških dodataka kao što su bazalt, čelična vlakna i to za posebne namjene kao na primjer za gradnju zaštite od zračenja

U normalnom slučaju između pojedinih zrna granulata nalaze se još finiji i sitniji komadići istih materijala kao i komadići cementnog kamena koji ispunjavaju cijeli unutarnji prostor ne ostavljajući mjesta šupljinama.