PRIJEVOZ BETONA

     Betonara se nalazi pod kontrolom ispitnog laboratorija koji je ovlašten za kontrolu kvalitete gotovog certificiranog betona.

      Betonara je u potpunosti računalno upravljana i automatizirana. Preko vizualizacije koja se odvija na monitoru računala operater u svakom trenutku ima cjelokupni pregled stvarnog stanja: stadij miješanja betona, prikaz ulaznih i izlaznih signala, količina izmiješanog betona, podešavanje parametara, te eventualne greške.