PUMPANJE BETONA

Kod nas se mogu dobit sve vrste betona koji se proizvode , te će vam biti isporučeni i ugrađeni u najkraćem mogućem vremenu.

Svi betoni koje imamo u ponudi izrađuju se prema tehničkoj normi za kvalitetu betona HRN EN 206-1, te za njih izdajemo Izjavu o sukladnosti.