Vulkanizacija u sklopu

radione na Lepircu 1A.

U ponudi imamo sve vrste guma(osobne,kombi,teretne,
kamionske.poljeprivredne…).