Kontakt: betonara@bjelovar-beton.hr - 099/254 32 05 - 099/333 2 333

SVJEŽI BETON

U ponudi imamo svježi beton svih marki po povoljnim cijenama.  Mogućnost transporta do Vašeg gradilišta. Mogućnost ugradnje betona beton pumpama različitih veličina.

GOTOVE GLAZURE

Glazura se miješa posebnim strojevima koji je izmiješa u kvalitetnu masu, te se pomoću cijevi transportira do željenog mjesta za ugradnju bez obzira na duljinu, visinu i mjesto ugradnje.

PRIJEVOZ BETONA

Betonara se nalazi pod kontrolom ispitnog laboratorija koji je ovlašten za kontrolu kvalitete gotovog certificiranog betona.

  

PUMPANJE BETONA

 Svi betoni koje imamo u ponudi izrađuju se prema tehničkoj normi za kvalitetu betona HRN EN 206-1, te za njih izdajemo Izjavu o sukladnosti.

UGRADNJA BETONA

Glazura se miješa posebnim strojevima koji je izmiješa u kvalitetnu masu, te se pomoću cijevi transportira do željenog mjesta za ugradnju bez obzira na duljinu, visinu i mjesto ugradnje.

USLUGE ISKOPA I ODVOZA

Betonara se nalazi pod kontrolom ispitnog laboratorija koji je ovlašten za kontrolu kvalitete gotovog certificiranog betona.