Kontakt: betonara@bjelovar-beton.hr - 099/254 32 05 - 099/333 2 333

PUMPANJE BETONA

Kod nas se mogu dobit sve vrste betona koji se proizvode , te će vam biti isporučeni i ugrađeni u najkraćem mogućem vremenu.

    Svi betoni koje imamo u ponudi izrađuju se prema tehničkoj normi za kvalitetu betona HRN EN 206-1, te za njih izdajemo Izjavu o sukladnosti.