Kontakt: betonara@bjelovar-beton.hr - 099/254 32 05 - 099/333 2 333

UGRADNJA BETONA

Beton je smjesa cementa, agregata (najčešće šljunka i pijeska) i vode. Osim tih obaveznih komponenti u sastav betona mogu ulaziti i dodaci – aditivi koji mu daju posebna svojstva (protiv smrzavanja, protiv soli i mraza, te vodonepropusnosti. Beton se koristi u izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje, hidrograđevinskih objekata itd., te se u zavisnosti od potreba i tehničkih zahtjeva upotrebljavaju različite vrste betona.