Kontakt: betonara@bjelovar-beton.hr - 099/254 32 05 - 099/333 2 333

PRIJEVOZ BETONA

Betonara se nalazi pod kontrolom ispitnog laboratorija koji je ovlašten za kontrolu kvalitete gotovog certificiranog betona.

Betonara je u potpunosti računalno upravljana i automatizirana.  Preko vizualizacije koja se odvija na monitoru računala operater u svakom trenutku ima cjelokupni pregled stvarnog stanja: stadij miješanja betona, prikaz ulaznih i izlaznih signala, količina izmiješanog betona, podešavanje parametara, te eventualne greške.